Udruženje studenata elektrotehnike Evrope EESTEC (Istek) – Lokalni komitet Beograd se svake godine trudi da svojim projektima obuhvati što veći spektar interesovanja, poveže studente kroz edukaciju i razmenu iskustava i upozna ih sa budućim poslodavcima čime im olakšava razvoj karijere.

Svake godine Lokalni komitet Beograd organizuje razmene i radionice na različite teme kako bismo povezali naše studente sa ostalim državama u Evropi, upoznali ih sa drugačijim tradicijama i kulturama, a ujedno i predstavili gostima naš grad i zemlju na najlepši mogući način.

Iz godine u godinu se trudimo da osluškujemo želje i potrebe studenata i kroz edukaciju im pomognemo
da pronađu svoje mesto na tržištu rada. Kroz niz predavanja i treninga koje organizujemo, studenti su,
kroz neformalni vid edukacije, u mogućnosti da se unaprede kako na ličnom, tako i na profesionalnom
nivou.

Takođe, želimo da povežemo studente sa kompanijama, i obrnuto, u cilju bolje saradnje i pružanju adekvatnih informacija o mogućnostima daljeg usavršavanja.

Održavamo odličan odnos i sa našim alumni članovima i možemo se pohvaliti jakom Istek mrežom koja se prostire po celom svetu i povezuje naše članove pružajući im pomoć gde god im je potrebna.