Brand New Engineers – od integrala do inženjera! je besplatan seminar namenjen studentima Elektrotehničkog fakulteta, koji se svake godine održava u zgradi Tehničkih fakulteta. Polaznicima Seminara imaju mogućnost da saznaju o projektima na kojima trenutno rade njihovi profesori, asistenti, kolege i kompanije lideri u različitim oblastima elektrotehnike, kao i tehnologije i trendovi koji su aktuelni na tržištu. Ono što bi studenti sa sobom trebalo da ponesu nakon Seminara jeste svest i saznanje o tome čime će se u praksi baviti nakon završenog Fakulteta i želja za samostalnim istraživanjem date materije.
Više o projektu možete pronaći na http://brandnewengineers.rs/