Upravni odbor Udruženja – kontakt

 

Predsednik Udruženja – Nemanja Jovanović

E-mail:  nemanja.jovanovic@eestec.etf.rs

chairperson@eestec.etf.rs

Telefon:    +381 60 44 54 605

 

Blagajnik – Ivana Damnjanović

E-mail: ivana.damnjanovic@eestec.etf.rs

treasurer@eestec.etf.rs

Telefon:    +381 60 44 54 607

 

Unutrašnja organizacija – Natalija Yasir

E-mail: natalija.yasir@eestec.etf.rs

ia@eestec.etf.rs

Telefon:    +381 60 44 54 602

 

Odnosi sa kompanijama –  Nikola Petrović

E-mail:  nikola.petrovic@eestec.etf.rs

cr@eestec.etf.rs

Telefon:    +381 60 44 54 603

 

Kontakt osoba –  Andriana Takić

E-mail:  andriana.takic@eestec.etf.rs

cp@eestec.etf.rs

Telefon:    +381 60 44 54 601

 

Odnosi sa javnošću – Simona Šutić

E-mail:  simona.sutic@eestec.etf.rs

pr@eestec.etf.rs

Telefon:    +381 60 44 54 606

 

Informacione tehnologije – Jovan Penezić

E-mail: jovan.penezic@eestec.etf.rs

it@eestec.etf.rs

Telefon:    +381 60 44 54 604