Upravni odbor Udruženja – kontakt

 

Predsednik Udruženja – Miona Malešević

Miona

E-mail:  miona.malesevic@eestec.etf.rs

chairperson@eestec.etf.rs

Telefon:    +381 60 44 54 605

 

Blagajnik – Aleksa Marušić

Aleksa

E-mail:  aleksa.marusic@eestec.etf.rs

treasurer@eestec.etf.rs

Telefon:    +381 60 44 54 607

 

Unutrašnja organizacija – Filip Erić

Filip

E-mail: filip.eric@eestec.etf.rs

ia@eestec.etf.rs

Telefon:    +381 60 44 54 602

 

Odnosi sa kompanijama –  Milica Milutinović

Milica

E-mail:  milica.milutinovic@eestec.etf.rs

cr@eestec.etf.rs

Telefon:    +381 60 44 54 603

 

Kontakt osoba –  Nataša Šaponjić

Natasa

E-mail:  natasa.saponjic@eestec.etf.rs

cp@eestec.etf.rs

Telefon:    +381 60 44 54 601

 

Odnosi sa javnošću – Tijana Saković

Tijana

E-mail:  tijana.sakovic@eestec.etf.rs

pr@eestec.etf.rs

Telefon:    +381 60 44 54 606

 

Informacione tehnologije – Aleksandar Stojkoski

Aleksandar

E-mail:  aleksandar.stojkoski@eestec.etf.rs

it@eestec.etf.rs

Telefon:    +381 60 44 54 604