Šta donosi rad na internacionali

Sigurno je svaki član Isteka upućen u činjenicu da je Istek internacionalna organizacija, i sigurno je većina slušala uzbudljive priče nekog od svojih kolega o putovanjima koje im je članstvo donelo. Detaljnije o iskustvu na internacionalnom nivou će sa nama podeliti Uroš Savurdić, koji je član Isteka preko godinu dana, a radom na internacionalnom nivou se bavi osam meseci.

  1.  Kako ti, kao član internacionalnog projketa, opisuješ njegov rad?

Projekat na internacionalnom nivou ima malo drugačiji smisao. Njihov zadatak je da budu u kontaktu sa lokalnim komitetima, raspolažu informacijama o aktivnostima koje se održavaju i praktično su neka vrsta inicijatora i posrednika, a ne direktni organizatori samog projekta.

  1. Koje su to veštine i iskustva koja se stiču radom na lokalnom, a koja na internacionalnom nivou?

Radom na lokalnom nivou, članovi Isteka bivaju u mogućnosti da steknu iskustva u vođenju sastanaka, građenju odnosa u timu, razgovorima sa kompanjama itd. Sve u svemu, pruža se intenzivniji pristup kompanijama u smislu saradnje i komunikacije. Sa druge strane, na internacionali, iako se mogu steći istovetna iskustva, fizička udaljenost može predstavljati omanji problem. Međutim, neminovno se pruža prilika da se upoznaju ljudi širom Evrope i na taj način stvore kontakti različitie prirode. Usavršavanje engleskog jezika i javnog nastupa koji iziskuje govorenje na drugom jeziku, kao i nadgradnja samopouzdanja za tako nešto, što je meni svakako bila novina, je nešto što je meni, takođe, doneo rad na internacionalni. Uz sve to dolaze i jako uzbudjivi događaji sa samog putovanja koji su i neformalne prirode, praćeni sticanjem prijatelja sa kojima sam i danas u kontaktu.

  1. Šta je ono čime se ti konkretno baviš na internacionali?

Shodno tome postoji jako veliki broj komiteta u Isteku, javila se potreba da se napravi podela na regione na osnovu kulturološke sličnosti i geografske blizine. Cilj je svakako bolja saradnja komiteta, kao i to da se internacionalnom upravnom odboru i drugim timovima i projektima omogući bolji uvid u rad komiteta, njihove aktivnosti, te je tako nastao projekat regionalizacije. Konkretno, ja sam koordinator regiona šest, koji sačinjavaju komiteti u Bukureštu, Novom Sadu, Nišu, Krajovi, Beogradu i Skoplju, i moj zadatak je da održavam regionalne sastanke (uživo ili online) sa ciljem boljeg međusobnog upoznavanja, vođenja diskusija o problemima i predlozima za rešavanje istih, obučavanje članova… Dakle, projekat regionalizacije predstavlja sponu između lokalnog i internacionalnog nivoa.

  1. Da li postoje neke veštine ili iskustva koje bi član Isteka trebalo da poseduje kako bi započeo svoj rad na internacionalnom nivou?

Motivacija i dobra volja su esencijalni i najbitniji uslov za bilo kakav angažman u Isteku. Lično ja nisam raspolagao prevelikim iskustvom kada sam se prijavio da budem koordinator na internacionali, međutim moj entuzijazam je bio prepoznat i uspeo sam u svojoj nameri. Svakako da za rad u internacionalnom upravnom odboru, liderske ili koordinatorske pozicije, jeste neophodno neko iskustvo, u skladu sa vizijom internacionalnog upravnog odbora, ali ipak ništa od toga nije striktno i nekad je dovoljna samo dobra volja.

  1. Zašto bi, po tvom mišljenu, član Isteka trebalo da se oproba u aktivnostima na internacionalnom nivou?

Više je razloga, a svako će sigurno pronaći sebi najbliskiji. Usavršavanje komunikacije na engleskom jeziku je neminovno, zatim stvaranje poznanstava, prijateljstava i kontakata širom Evrope, upoznavanje različitih kultura, rad na samopouzdanju, sve to propraćeno raznim događajima, što formalne, što neformalne prirode. Istek se upravo svojim internacionalnim karakterom ističe od ostalih organizacija koje su dostupne studentima na našem fakultetu, stoga toplo preporučujem da maksimalno iskoristite sve mogućnosti koje se pružaju našim članovima.

ae9eb923-d00a-403e-81a4-1e9964d3f640