Udruženje studenata elektrotehnike Evrope (Electrical Engineering STudents’ European assoCiation – Istek) predstavlja apolitičnu, nevladinu i neprofitnu organizaciju koja okuplja studente elektrotehnike i računarstva. Slobodno možemo reći da je ovo udruženje najveći međunarodni projekat koji međusobno povezuje studente elektrotehnike.


Osnovano je 1986. godine u Ajndhovenu, Holandija. Danas je administrativno sedište organizacije Delft-u, Holandija. Odluke o organizaciji na međunarodnom nivou donose članovi Internacionalnog upravnog odbora, na čelu sa predsednikom. Njihov glavni zadatak je da osiguraju povezanost i koheziju lokalnih komiteta, da prate i pomažu njihov napredak, ali i da savetuju i ohrabruju mlade lokalne komitete. Upravni odbor sačinjava nekoliko zaslužnih članova različitih lokalnih komiteta, sa mandatom u trajanju od jedne godine, i ponosni smo što je više članova LK Beograd imalo privilegiju da tu bude uključeno tokom godina. Organizaciju na lokalnom nivou sačinjavaju Istek lokalni komiteti, od kojih svaki ima sopstveni upravni odbor, način organizovanja i članove. Po pravilu, članovi moraju biti studenti elektrotehnike ili računarstva. Danas, oni se nalaze u 46 univerzitetska centara u 24 zemalja Evrope, sa preko 2500 aktivnih članova. Ove brojke rastu svake godine prijemom novih Komiteta i širenjem postojećih, o čemu se odlučuje na Kongresu Udruženja. Još jedan razlog našem konstantnom napretku je što svaki student elektrotehnike može osnovati svoj lokalni komitet, ukoliko on u datom univerzitetskom centru ne postoji. Tako je komitet Beograd pomogao osnivanje i organizaciju više drugih komiteta u zemlji i regionu, i kroz to jačao sopstveni kadar, sposobnosti i regionalnu saradnju. Cilj organizacije je širenje, razvoj i razmena ideja, kao i saradnja studenata sa kompanijama i univerzitetima u Evropi. Postoji više tipova događaja kroz koje različiti komiteti ovo ostvaruju, ali svi imaju makar dva tipa događaja: radionice i razmene. Tokom godine lokalni komiteti organizuju radionice, događaje akademskog karaktera na kojima se studenti susreću sa aktuelnim temama iz oblasti elektrotehnike i računarstva. Putem stručnih predavanja i poseta fabrikama i kompanijama, studenti se upoznaju sa tehničkim razvojem te zemlje kao i sa novim otkrićima i saznanjima u nauci. Svaki komitet se trudi da izabere najatraktivnije i najaktuelnije teme kojima se bave profesori na njihovom univerzitetu, kako bi to prezentovali kolegama iz drugih zemalja. Pored radionica, lokalni komiteti organizuju i razmene, događaje kulturnog i socijalnog karaktera, putem kojih studenti upoznaju tradiciju i običaje drugih naroda, ostvaruju nove kontakte, usavršavaju znanje stranih jezika i time unapređuju lične veštine. Rad i delovanje ove, u potpunosti volonterske organizacije, se oslanja na veštine i entuzijazam njenih članova kao i njihovu želju za napredovanjem i unapređivanjem tehničkog znanja. Naša vizija je da ujedinimo studente elektrotehnike i računarstva iz cele Evrope, kako bi dostigli svoj puni potencijal u društvenom i akademskom životu. Veoma popularna fraza kojom se karakterišu članovi Isteka je Istek duh (EESTEC spirit), a oni koji ga poseduju se opisuju ovako: • Inovativni i energični • Entuzijastični, dinamični, pozitivni i sa željom za novim izazovima • Ambiciozni i željni napredovanja • Samomotivisani • Timski igrači, prijateljski nastrojeni i uvek spremni da pomognu • Strastveni u svemu što rade • Vredni radnici uvek spremni na dobar provod Na kraju: • Mi smo studenti • Mi smo mladi • Mi smo predani • Mi smo spremni da se usavršavamo i u isto vreme promovišemo evropske vrednosti • Mi smo Istek!