Ukoliko ste zainteresovani da podržite Istek LK Beograd u vidu donacije, novac možete uplatiti na sledeći račun:

Naziv: Udruženje studenata elektrotehnike Evrope – Lokalni komitet Beograd

Adresa: Bulevar Kralja Aleksandra 73, 11000 Beograd

PIB: 102226724

Matični broj: 17329588

Žiro račun: 160-271635-68, Banca Intesa a.d, Beograd

Ukoliko ste zainteresovani da podržite neki od naših projekata, ili da postanete godišnji partneri našeg Udruženja, možete nas kontaktirati putem mail-a board@eestec.etf.rs ili putem telefona na broj 060/44-54-603.