Humanity-javascript

U prostorijama kompanije Humanity u Beogradu, 19. i 26. marta, kao i 2. aprila, održaće se serija besplatnih JavaScript radionica u okviru projekta ‘Knowledge Lab’ koji je ova kompanija pokrenula zajedno sa organizacijom Spacevent. Ovo je inače prvi u nizu programa koji će se naći u okviru pomenutog projekta, a koji je nastao sa idejom prenošenja i razmene znanja u različitim segmentima IT-a.

Naime, pomenute radionice su namenjene onim ljudima koji već imaju iskustva sa drugim programskim jezicima, a imaju želju da nauče JavaScript, kao i onima koji su upoznati sa osnovama ovog programskog jezika, te žele da unaprede svoje znanje. Štaviše, kroz ovaj program, učesnici će se uz mentorsku podršku upoznati sa JavaScript jezikom i njegovom praktičnom primenom.

Program je koncipiran tako da se svake subote (počev od 19. marta, pa do 2. aprila) prođu svi neophodni koraci zakompletnu izradu aplikacije praćenu testovima i dokumentacijom. Prvi vikend (19.mart) biće posvećen planiranju izrade aplikacije, upoznavanju sa alatima, kao i postavci rešenja. Drugi vikend (26. mart) namenjen je za izradu SPA (Single Page Application) rešenja u Test Driven Development maniru, kao i izradu dokumentacije.

Kada je reč o trećoj i poslednjoj suboti u ciklusu (2.april), fokus će biti na testiranju rešenja,pripremi koda za produkcijsku upotrebu kao i integraciji alata za praćenje grešaka u izvršavanju.Tokom ovog kursa, svi zainteresovani će saznati više i o CI rešenjima koja se mogu koristiti pri izradi JavaScript aplikacija, kao i o CDN-u i njegovom značaju za isporuku sadržaja u produkcijskim okruženjima.

Prijave traju do 11. marta

Na ovaj način, tokom tri vikenda, polaznici uče čitav proces stvaranja klijentske aplikacije u pomenutom programskom jeziku, stvarajući tako projekat koji je spreman za produkcijsku primenu. Pored ovoga, svi koji budu deo radionice biće upoznati i sa alatima za praćenje rada aplikacija u izvršnim okruženjima.

Tokom tri subote, zaposleni u Humanity-u će se potruditi da svoja znanja i iskustva prenesu polaznicima, te će se u sastavu mentorskog tima nalaziti: Jelena Nikolić (Front-End Developer)Ivan Nikitović (Senior Developer) Vladimir Vujošević (Senior Front-End Developer)Aleksandar Mićović (Product Owner) i Nikola Pavlović (Front-End Developer).

Iz organizacije ističu da se svi koji budu bili zainteresovani za pohađanje pomenute radionice, mogu prijaviti putemformulara sve do 11. marta, dok se sva pitanja mogu poslati putem email adrese projekta Knowledge Lab (knowledgelab@humanity.com). Kako bi ostali u toku sa svim informacijama vezanim za radionicu, možete posetiti zvanične Facebook stranice Humanitya iliSpaceventa.