Ove godine EY po treći put organizuje takmičenje u rešavanju studije slučaja u cilju razvijanja studenta. Studenti imaju priliku da pokažu svoje sposobnosti u rešavanju postavljenog realnog problema u poslovanju, a EY da uoči talente i ponudi  im saradnju. Pored toga, želimo da studenti revizorsko- konsultantsku kompaniju EY prepoznaju kao odlično mesto za postavljanje temelja kada je poslovno iskustvo u pitanju.

„Pokazalo se da je za studente od izuzetne važnosti da tokom studija steknu dodatna iskustva koja će ih pripremiti za buduće poslovanje. Vrlo smo ponosni što EY u Srbiji po treći put pruža priliku studentima da istaknu svoje znanje, veštine i talente, pa tako postanu vidljiviji na tržištu. Cilj ovog takmičenja je da prepoznamo buduće lidere tržišta i učinimo EY sinonimom za kompaniju koja razvija najuspešnije mlade kadrove“, rekla je Sonja Jovanović HR direktor kompanije EY.

Ciljna grupa

Za program se mogu prijaviti i učestvovati studenti svih godina.

Cilj projekta

Omogućiti mladima da steknu praktična znanja i prepoznavanje talenata koji će dobiti mogućnost obavljanja radne prakse u EY, sa mogućnošću zaposlenja od oktobra 2016. godine.

Studenti nižih godina studija koji su plasiraju u 5 najboljih timova ulaze u proces selekcije za EY stipendiju. Studenti završnih godina ulaze u proces selekcije za prakse, odnosno posao.

Realizacija praksi biće u periodu u periodu oktobar 2016 – maj 2017.

Svi timovi koji uđu u finale će dobiti sertifikat o učešću u takmičenju potpisan od strane EY-a.

Lokacije i broj učesnika

Studenti treba da formiraju timove od po troje i tako, timski se prijave za takmičenje.

Priprema za timove koji uđu u finale, kao i samo finale će se održavati u Beogradu.

Potrebno je da timovi koji žele da učestvuju na takmičenju pošalju biografije pojedinačnih učesnika na engleskom jeziku, kao i da do 5. novembra pošalju MS Power Point prezentacije rešenja (maksimalno 15 slajdova) i na taj način se kvalifikuju za učešće u studiji slučaja. Ukoliko rešenje uključuje obračune i pojašnjenja, potrebno je i njih uključiti u Excel tabelama ili Word dokumentu.

Datumi i rokovi

  1. oktobar Pitanja i odgovori za sve zainteresovane koji žele da se prijave (održaće se u EY prostorijama)
  2. novembar Rok za dostavu rešenja studije slučaja
  3. novembar Objavljivanje finalista (8 timova)
  4. i 26. novembar Trening na temu prezentacionih veština za finaliste (održaće se u EY prostorijama)
  5. decembar Finale takmičenja

Finalno takmičenje

Održaće se 3. decembra, 2015. godine u Beogradu.

8 timova koje žiri oceni kao najbolje u predselekciji, predstavljaće svoje rešenje pred žirijem i publikom. Svaki tim će imati po 10 minuta za prezentaciju i obavezno je da prezentuju na engleskom jeziku.

Žiri

 Žiri će činiti kako zaposleni EY-a, tako i naši partneri i saradnici iz drugih sektora – privrednog, bankarskog i akademskog.

Način prijavljivanja

Timovi do 5. novembra šalju svoja rešenja na engleskom jeziku u MS Power Point prezentaciji (maksimalni dozvoljeni broj slajdova je 15). Pored toga, mogu da pošalju ukoliko žele obračune i pojašnjenja u Excel tabelama ili Word dokumentu.

Osim rešenja, timovi su u obavezi da pošalju i CV svakog člana tima, na engleskom jeziku.

Za sve informacije u vezi EY takmičenja u rešavanju studije slučaja „Learn Today – Lead Tomorrow“ pratite našu FB stranicu EY Serbia Careers i Twitter @EY_CareersSR.