Kao i svake godine, Udruženje studenata elektrotehnike Evrope — Istek Lokalni komitet Beograd dočekuje semestar učlanjenjima novih članova. Član Isteka može postati svaki student Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Svi članovi stiču priliku da učestvuju na mnogobrojnim projektima koje organizujemo u toku godine kao i da napreduju na ličnom i profesionalnom nivou. Pored toga, mogu učestvovati u raznim stručnim radionicama i kulturnim razmenama koje se organizuju u 50 lokalnih komiteta širom Evrope.
Možete se učlaniti svakog radnog dana, od 21. do 27. februara u terminu od 11 do 14 časova,u holu fakulteta, ispred kabineta 60.
Više informacija o radu Udruženja možete naći na sajtu!

Belgrade (1)