12919843_1671495773112598_1754815559337119944_nDrage kolege,

Želimo da vas informišemo o akciji, koju je naše Udruženje podržalo pre tačno 7 meseci. Radi se o humanitarnoj akciji za pomoć ljudima sa smetnjama u kretanju. Cilj je sakupiti plastične čepove, koji se kasnije odnose u sabirne centre, i svaki kilogram plastike donosi 30 dinara u fond ovog Udruženja.

Naši članovi, ali i ostali studenti elektrotehnike su sakupili preko 30 kg plastičnih čepova! Kao što znate u našoj kancelariji broj 33 na Elektroteničkom fakultetu se nalazi kutuja u koju možete da ubacujete svoje čepove. Nastavljamo akciju i dalje, tako da slobodno možete svratiti svakim radnim danom od 9 do 15h u našu kancelariju i ostavite čepove koje ste sakupili.

Nešto ukratko o samoj akciji možete pročitati u daljem nastavku teksta.

ČEP ZA HENDIKEP prestavlja ekološko humanitarnu akciju u kojoj sakupljamo sve vrste plastičnih čepova (razne vrste napitaka, razne vrste kućne hemije, itd.), kao i akciju sakupljanja svih vrsta limenki za reciklažu, te bi od sredstava reciklaže vršili nabavku ortopedskih pomagala (invalidskih kolica, hodalica, štaka, pelena za odrasle, itd.) za članove Udruženje parapleplegičara i kvadriplegičara Banata (OSI) iz Zrenjanina.

Trenutno Udruženje imа 87 člаnovа sа dijаgnozom pаrаplegijа, kvаdriplegijа, pаrаpаrezа i kvаdripаrezа, а 25 člаnovа imа druge dijаgnoze kаo što su cerebrаlnа pаrаlizа i osobe sа аmputаcijom udovа. Od ukupnog brojа imа 84 osobe muškog polа i 28 osobа ženskog polа. Većinа nаših člаnovа su korisnici invаlidskih penzijа. Tаkođe, u Udruženju imаmo 4 studentа i jednog osnovcа.

Cilj ove akcije je dvostruk – ona motiviše ljude, pre svega decu, da recikliraju i vode računa o ekologiji, a ujedno je način da članovi Udruženja parapleplegičara i kvadriplegičara Banata nabave kolica, hodalice, štake i druga pomagala koja im olakšavaju svakodnevni život.

Više o ovoj humanitarnoj akciji možete pogledati na sajtu: http://cepzahendikep.org/